VLC media player 3.0.20

VLC media player 3.0.20

VideoLAN Team – 40,1MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 1925 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
VLC media player là một máy nghe nhạc cao xách tay đa phương tiện cho các âm thanh và video định dạng (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg,...) cũng như DVD, VCD, và các giao thức streaming. Nó cũng có thể được sử dụng như một máy chủ để dòng trong unicast hoặc multicast trong IPv4 hoặc IPv6 trên mạng băng thông cao. Nó không cần bất kỳ codec bên ngoài hoặc chương trình làm việc.

Tổng quan

VLC media player là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi VideoLAN Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 112.689 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VLC media player là 3.0.20, phát hành vào ngày 31/10/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.20, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

VLC media player đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 40,1MB.

Người sử dụng của VLC media player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VLC media player!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 112.689 UpdateStar có VLC media player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.